Postupak prilikom reklamacije

GARANCIJA I SERVIS


Reklamirani proizvod možete ostaviti u našoj prodavaonici Green tech gdje je i kupljen ili direktno u ovlaštenom servisu koji je naznačen na garancijskom listu kupljenog proizvoda.


Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača, eBurza Grupa d.o.o smatra da je Kupac time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.


Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.


Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.


Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 01 2916 555 ili putem e-maila: info@greentech.hr.


eBurza Grupa d.o.o. bazira svoje jamstvene uvjete i garancije na garancijama koje izdaje proizvođač artikla, te niti malo ne odstupa od toga. Ukoliko je na jamstvenom listu kao ovlašteni servis navedena druga tvrtka potrebno ih je osobno kontaktirati i dogovoriti detalje oko dostave robe na servis.


Za proizvode koji nakon servisa duže od 45 dana nisu preuzeti ne odgovaramo. Stranka svojim potpisom radnog naloga je suglasna da ukoliko ne preuzme uređaj u roku od 30 dana od obavijesti da su naručeni radovi završeni eBurza Grupa d.o.o. ima pravo prodati nepreuzeti uređaj kako bi nadoknadio materijalne troškove i troškove ležarine.

1